Biodata - Rohamah, S.Pd

Rohamah, S.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bid. Sarana dan Prasarana

DATA PERSONAL

Nama               : Rohamah, S.Pd

TTL                 : Sumber Agung, 2 Juli 1979

NUPTK           : 0034757659300033

Agama            : Islam
Alamat             : Jl. Ratu Dibalau Gg. Cempaka 1, Tanjung Senang, Bandar Lampung 

Email               : royhamah@gmail.com

Pekerjaan        : Guru Biologi & Wakil Kepala Sekolah Bid. Sarana dan Prasarana

Suami              : Gesang Suko Yuwono

Anak                : 1. Aulia Rahma Gesang Yuwono

                         2.  Ahmad Azzam Gesang Yuwono

Moto                 : Hari Esok Harus Lebih Baik Dari Hari ini